PERSBERICHT: Holocaust Herdenking en Genocides op Oeigoeren en Falun Gong: Herdenk en Kom in Actie! 


                                                                                                  

Amstelveen, 26 januari 2021

Holocaust Herdenking en Genocides op Oeigoeren en Falun Gong:

Herdenk en Kom in Actie! 

AMSTELVEEN – Morgen is de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz 76 jaar geleden. Wij herdenken circa 6 miljoen joden en miljoenen andere slachtoffers van het nazi regime. Dit is een oproep aan de Nederlandse regering en media, de lessen van de Holocaust om te zetten in actie wat betreft de Oeigoerse situatie die onlangs door de VS als genocide werd erkend (1). Tevens oordeelde het China Tribunaal o.l.v. Sir Geoffrey Nice QC in 2020 dat China misdaden tegen de menselijkheid op Oeigoeren en Falun Gong beoefenaars pleegt. Het Tribunaal onderzocht de decennia voortdurende orgaanroof op levende gewetensgevangenen door de staat China (2). Geoffrey Nice was eerder hoofdaanklager van Slobodan Milošević bij het Joegoslavië Tribunaal. Nu onderzoekt het door Sir Nice opgerichte ‘Uyghur Tribunal’ genocide en misdaden tegen de menselijkheid op de Oeigoeren (3). Sinds 2014 werden 1.300 tot 1.400 concentratiekampen in Oost-Turkestan (Xinjiang) gebouwd die door het communistische regime van de Volksrepubliek China worden gerund (4). Miljoenen Oeigoeren en anderen wachten al jaren op bevrijding.

De herdenking van de gruwelijke misdaden van de nazi’s biedt de kans, het verleden als waarschuwing te zien en onze aandacht te vestigen op de urgente, mensonterende situatie die Oeigoeren en andere slachtoffers van de Chinese Communistische Partij (CCP) al jaren ondergaan. Miljoenen onschuldige Oeigoeren (5), Falun Gong, Christenen, Tibetanen en anderen werden al buitengerechtelijk in kampen opgesloten en ondergaan daar de meest ernstige wreedheden zoals verkrachting, marteling en onthouding van voedsel en medische zorg. Regelmatig zijn uit ‘heropvoeding’ ontslagen overlevenden, net zoals toen, sterk ondervoed en uitgemergeld, getraumatiseerd en angstig, kunnen niet meer staan noch zitten, kunnen niet praten en zelfs hun dierbaren niet meer herkennen. Meestal overlijden zij kort na vrijlating (6). Er zijn minimaal negen grote crematoria in Oost-Turkestan, het eerste in bedrijf sinds begin 2018. Voor één ervan werden 50 riant betaalde bewakers ingehuurd. Zij moesten mentaal en fysiek sterk en “uitzonderlijk moedig” zijn, aldus de aanbesteding (7). Ongeveer 80% van alle vruchtbare Oeigoerse vrouwen wordt door de Chinese overheid onder dwang gesteriliseerd. Massa’s vrouwen ondergaan gedwongen abortussen. Infanticides worden op staatsbevel meteen na de geboorte door artsen gepleegd (8). Honderdduizenden Oeigoeren verrichten dwangarbeid (9). De manier waarop de Chinese regering naar de Oeigoeren kijkt, heeft veel gemeen met de kijk van nazi’s toen op joden die zij ‘Untermenschen’ noemden. Een Chinese ambtenaar stelde: “Oeigoeren hebben geen mensenrechten!” en “Oeigoeren worden door de Chinese regering niet als mensen beschouwd.” (10). Oeigoeren worden tevens gezien “als muizen waarop voor onderzoeksdoeleinden wordt geëxperimenteerd.” (11). De Chinese universiteitsprofessor AI Yuejin onderwees zijn studenten: “Wij martelen en roeien de slechte rassen uit.” (12). Op tal van manieren, waaronder door orgaanroof, wordt het Oeigoerse volk uitgeroeid.

Eergisteren kopte de Guardian met “Jewish leaders use Holocaust Day to decry persecution of Uighurs”. (13) Wereldwijd zet de Joodse gemeenschap zich sterk voor de Oeigoeren in (*). Mia Hasenson-Gross, directeur van René Cassin, een bekende mensenrechtenorganisatie in het VK, zei dat gebruikmaking van de Holocaust Memorial Day om zich op een andere vervolgde groep te richten “belangrijk” voor Joden is: “We have been there, we have experienced this. The difference now is that there is still time to act. Jews have the moral authority and a moral duty to speak out now. Never again should civil society, businesses and decision-makers be silent as in the 1930s.” (14)

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het Overlegorgaan Joden Christenen en Moslims (OJCM)“We uiten onze bezorgdheid… maar ook beelden en berichten over verdelging van de Oeigoerse cultuur en religie; mensen die met geweld op treinen worden geladen; baarden van religieuze mannen die worden geknipt; vrouwen die worden gesteriliseerd; en het grimmige spook van concentratiekampen waarin leden van de Oeigoerse minderheid worden ingesloten, gehersenspoeld, van hun organen worden beroofd, doden in hechtenis, buitengerechtelijke executies en dwangarbeid.”  In navolging van de Britse oud-opperrabbijn Lord Jonathan Sacks stelt het OJCM: “Dat mensen in de 21ste eeuw worden vermoord, geterroriseerd, geslachtofferd, geïntimideerd en van hun vrijheden worden beroofd vanwege de manier waarop ze God aanbidden, is een zaak van morele afschuw, een politiek schandaal en een ontheiliging van het geloof zelf.” (15)

Rabbijn Dr. Bernhard H. Rosenberg vroeg dagen geleden in zijn artikel ‘Do Not Ignore Lessons Of The Holocaust’“Are not the bystanders as guilty as the perpetrators of this mass murder?” Hij sloot af met het advies: “We can face the world with our eyes open, and never allow ourselves to become accomplices by apathy again. Let us vow to understand what is happening in the world around us, but more importantly, let us make it our duty, our moral responsibility to watch over our fellow man.” (16)

David Matas, een bekende mensenrechtenadvocaat en één van de belangrijkste onderzoekers naar de orgaanroof in China, stelde onlangs in zijn presentatie ‘The Holocaust and the Mass Killing of Falun Gong for their Organs’“Yehuda Bauer … schreef dat de Holocaust een precedent kan zijn, of een waarschuwing. “Naar mijn mening kan het beide zijn en, in het geval van het doden van Falun Gong voor hun organen is het beide geweest.” (17) 

In Europa heerst een opvallende mediastilte ten aanzien van beide genocides in China waardoor burgers niet of onvoldoende worden voorgelicht. China Alarm wordt regelmatig ermee geconfronteerd dat veel Nederlanders alsnog niets of onvoldoende over het lot van de Oeigoeren en de gedwongen orgaanroof  weten. Het verleden moet alarm en les voor het nu zijn. Met Holocaust Memorial Day moeten wij niet slechts de slachtoffers van toen herdenken maar ook focussen op zich ontwikkelende en al ontstane volkenmoorden zoals de Oeigoerse en de medische genocide in China. Wij moeten ons op de ergste schender van de mensenrechten richten: China, met miljoenen Oeigoeren en anderen onterecht in kampen opgesloten, naast circa een half tot één miljoen Oeigoerse kinderen die van hun ouders afgepakt in ‘weeshuizen’ werden geplaatst (18). Het is onze morele plicht, de daad bij het woord te voegen en in actie te komen. Alleen zo kunnen wij hopelijk medeplichtigheid en het ergste voor het Oeigoerse volk en andere slachtoffers van de CCP alsnog voorkomen. Doen wij dat niet, wordt de belofte “Nooit Meer!” niet vervuld.

Bijlage: referenties

Noot voor de redactie:

China Alarm

Advocacy for & information about Human Rightsin China

Belangenbehartiging voor & informatie over Mensenrechten in China

Contact:

FACEBOOK (main page): https://www.facebook.com/China-Alarm-112462576900252/

TWITTER: @AlarmChina

INSTAGRAM: chinaalarm_

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCB4PnkZ5EIgy3SdoRsshY0A

EMAIL: INFO @chinaalarm.nl

_____________________________

REFERENCES

(1) The United States on January 19th 2021 declared the Uyghur plight a genocide:

U.S. Department of State – 19.1.2021 – MICHAEL R. POMPEO, SECRETARY OF STATE

Determination of the Secretary of State on Atrocities in Xinjiang, PRESS STATEMENT

https://www.state.gov/determination-of-the-secretary-of-state-on-atrocities-in-xinjiang/

Bitter Winter – 26.1.2021

From Pompeo to Blinken, A Genocide Is a GenocideThe new Secretary of State destroyed CCP’s hopes that the U.S. position will change. Meanwhile, misguided Western media criticized Pompeo for what he got right.

“During his Senate confirmation hearing, President Joe Biden’s nominee for Secretary of State, Antony J. Blinken, said he was in “no doubt” that the most significant challenge to the U.S. comes from China, and that a firm policy standing up to Beijing will have “a bipartisan foundation.” Blinken was explicitly asked whether he agreed with Secretary Mike Pompeo’s statement that what China is perpetrating in Xinjiang.”

https://bitterwinter.org/from-pompeo-to-blinken-a-genocide-is-a-genocide/

Newsweek – 22.1.2021

Recognizing the Uighur Genocide was the Right Decision

https://www.newsweek.com/recognizing-uighur-genocide-was-right-decision-opinion-1563370

National Review – 20.1.2021

Incoming Secretary of State Backs Pompeo’s Uyghur Genocide Designation

https://www.nationalreview.com/news/incoming-secretary-of-state-backs-pompeos-uyghur-genocide-designation/amp/?__twitter_impression=true

(2) China Tribunal: www.chinatribunal.com

The CCP in China is murdering prisoners of conscience, Falun Gong practitioners and Uyghurs foremostly, but also Christians and Tibetans, for their organs and profit since more than two decades. 60.000 to 90.000 innocent, healthy young prisoners of conscience are killed by thousands of Chinese doctors in hundreds of Chinese hospitals every year. The situation worsens by the quickly growing transplantation industry.

(3) Uyghur Tribunal: https://uyghurtribunal.com/

UK TRIBUNAL TO INVESTIGATE CHINA’S ALLEGED GENOCIDE AND CRIMES AGAINST HUMANITY AGAINST UYGHUR AND OTHER MUSLIM POPULATION

(4) Explaining the numbers of Uyghurs and other ethnic ‘minorities’ detained in concentration camps in East Turkestan (Xinjiang), China:

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/detainees-11232019223242.html

(5) Millions of Uyghurs are encarcerated in concentration camps

(6) Uyghurs released from concentration camps: closer to deaht than to life.

Millions of innocent Uyghurs have been extrajudicially incarcerated by the CCP in concentration camps in East Turkestan (Xinjiang), China. Regularly, if released, the survivors are emanciated, extremely traumatized, cannot sit, stand or walk, cannot speak and are not able to recognize their loved ones. These victims remind us strongly of the Victims of the Nazis

Video: https://www.facebook.com/112462576900252/posts/212785243534651/

(More videos and photos will be added asap.)

(7) The crematoria in East-Turkestan (Xinjiang):

There are at least 9 major crematoria in East Turkestan. The first started to work in March 2018. For one of them 50 guards were hired. They are very well payed and needed to be mentally and physically strong and “exceptionally brave”, the tender stated.

“Amid concerns over the expansion of burial management centers in the XUAR, a job posting listed on the official government website for the region’s capital Urumqi last month called for “50 security personnel with above average health, who are physically and mentally fit, and exceptionally brave, to work in the crematorium located in the city’s Saybagh district for a salary of more than 8,000 yuan (U.S. $1,215) per month.””

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/crematoriums-06262018151126.html

https://foreignpolicy.com/2018/08/22/chinas-mass-internment-camps-have-no-clear-end-in-sight/

(8) Forced mass sterilization of Uyghurs – forced mass abortions – infanticides: 80% of Uyghur women at childbearing age is sterilized by force by the Chinese government:

About 80% of women of reproductive age have been sterilized by force by the Chinese government. Masses of women have to undergo forced abortions. Even infanticides are committed by state order – because the Chinese state merely allows 2 to 3 children for Uyghur families, with a state sanctioned wait time of at least 3 to 4 years between two pregnancies. Many Uyghur women undergo forced abortions.

https://foreignpolicy.com/2020/07/01/china-documents-uighur-genocidal-sterilization-xinjiang/

Infanticides are ordered by the Chinese state / CCP and have to be carried out by doctors in hospitals directly after babies are born. It happened that a baby was thrown into the garbage can still alive.

https://www.catholicnewsagency.com/news/hospital-worker-china-forces-abortion-infanticide-on-uyghurs-81510

https://world.wng.org/content/the_infanticide_of_uighur_children

(9) Uyghur Forced Labour:

ASPI, Report “Uyghurs For Sale”:

Hundreds of thousands of Uyghurs at least have been forced to engage in slave labour. The results of this crime against humanity are piled up on the shelves in the shops of democracies, like in the UK. At the moment we cannot buy anything made of cotton if we do not want to become complicit.

https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale

(10) The way the Chinese government looks at the Uyghurs has a lot in common with how the Nazis looked at the Jews: dehumanization:

A Han Chinese Communist Party Official:

–       “Uyghurs don’t have human rights!” 

–       “Uyghurs are not considered human by the Chinese government.”

The citations come from the documentary “Undercover: Inside China’s Digital Gulag” by filmmaker Lee (#ITV).

A Han Chinese Communist Party Official is one of the people interviewed:

“The authorities say it is a special situation here. What is happening is excessive and too extreme. The police looks at Uyghurs with suspicion. If a Uyghur refuses to be checked or asks why, they will be detained. They just lock them up. There is no procedure.”

Lee: “Do Uyghurs feel their #HumanRights are being violated?”

Party official: “UYGHURS DON’T HAVE HUMAN RIGHTS. IT IS NOT ABOUT VIOLATIONS. UYGHURS JUST DON’T HAVE HUMAN RIGHTS.”

ITV documentary “Undercover: Inside China’s Digital Digital Gulag”
https://m.youtube.com/watch?v=GoVLJTT2tlk&feature=youtu.be

Publication by China Alarm:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=260615545418287&id=112462576900252

(11) An engineer who worked on the surveillance technology being developed in Xinjiang stated:

– “They [Uyghurs] are like mice being experimented on for research purposes.”

Another citation from the documentary:

“Uyghurs are not considered human by the Chinese government,” an engineer who worked on the surveillance technology being developed in Xinjiang tells. “They are like mice being experimented on for research purposes.”

ITV documentary “Undercover: Inside China’s Digital Digital Gulag”
https://m.youtube.com/watch?v=GoVLJTT2tlk&feature=youtu.be

Publication by China Alarm:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=260615545418287&id=112462576900252

(12) Chinese University professor AI Yuejinm, Nankai University:

“In 2013, Chinese professor AI Yuejin spoke at Nankai University to military students and said the following:

–       “We torture and eradicate the bad races.”

“Do you know what is the foundation for our nation to become stronger? It is not our national defense, not education, and not economy. It is the vast territory we own… During the past 200 years we have assimilated all of the #EthnicMinorityGroups in the peripheries of China into our race. The nature of our culture is to assimilate. We change and accept the good races into our own society and torture and eradicate the bad ones.”

Read the whole article here:
https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/the-middle-kingdom-and-its-war-against-religion-a-historical-perspective

(13) The Guardian – 24.1.2021 – Harriet Sherwood

Uighurs – Jewish leaders use Holocaust Day to decry persecution of Uighurs

https://amp.theguardian.com/world/2021/jan/24/jewish-leaders-use-holocaust-day-to-decry-persecution-of-uighurs?__twitter_impression=true

(14) “Mia Hasenson-Gross, executive director of René Cassin, said using Holocaust Memorial Day to focus on another group of persecuted people was “significant” for Jews. She told the Observer: “We have been there, we have experienced this. The difference now is that there is still time to act. Jews have the moral authority and a moral duty to speak out now. Never again should civil society, businesses and decision-makers be silent as in the 1930s.””

https://www.facebook.com/112462576900252/posts/266863361460172/

(15) Overlegorgaan Joden Christenen en Moslims (OJCM) – October 2020 (English translation included)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210202263792949&id=112462576900252

(16) Rabbi Dr. Bernhard H. Rosenberg – 23.1.2021

‘DO NOT IGNORE LESSONS Of THE HOLOCAUST’

https://www.facebook.com/112462576900252/posts/266807251465783/

(17) DAVID MATAS – 9.12.2020 – Remarks prepared for a webinar on December 9, 2020, about: ‘The Holocaust, a PRECEDENT and a WARNING’

David Matas, a well known Canadian international human rights lawyer and one of the most important investigators of Forced Live Organ Harvesting in China:

‘The Holocaust and the Mass Killing of Falun Gong for their Organs.’:

“Yehuda Bauer, in the text I quoted at the beginning of this talk, wrote that the Holocaust can be a precedent, or it can become a warning. In my view it can be both and, in the case of the killing of Falun Gong for their organs, it has been both.”

WATCH:
https://www.youtube.com/watch?v=Tw6l5D6ljK4 (min. 21-31.35)

READ:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258139162332592&id=112462576900252

(18) Uyghur children in “orphanages”/ “children camps”

Between half a million and one million of of Uyghur children have been abducted from their families and were placed in state orphanages. Growing up without family and love they are cut off from their cultural roots, their Uyghur identity. Uyghur children furthermore are abused by having to perform child labour.

https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2020/oct/16/thousands-of-uighur-children-orphaned-by-chinese-detention-papers-show

On the FB page of China Alarm
you find fotos and videos of overcrowded Chinese children camps filled up with abducted Uyghur children as well as examples of child labour.

(*) Worldwide the Jewish community shows a lot of solidarity with the Uyghur cause and speaks up for the Uyghurs:

Diverse online events organized by Jewish initiatives in solidarity with Uyghurs:

https://www.facebook.com/112462576900252/posts/267029274776914/

Genocide Panel: Past and Present Genocides

by Rosie Mulhern – Holocaust Educational Trust

https://www.eventbrite.co.uk/e/genocide-panel-past-and-present-genocides-tickets-136483516873?aff=erelexpmlt&keep_tld=1

Yet Again UK – 18.1.2021 (2 short videos)

“We are SO far from ‘NEVER Again’!”

Message to MPs by two Holocaust survivors living in the UK. Mrs. Dorit Oliver- Wolff and Mrs. Ruth Barnett tell you why they feel the Genocide Amendment to the Trade Bill must be passed.

A) ‘Dear Members of Parliament’ by Holocaust Survivor Dorit Oliver- Wolff. https://t.co/qNeHfVNWnF
https://twitter.com/YetAgainUK/status/1350942190168637441?s=19

B) “We are SO far from ‘NEVER Again’!” (Ruth Barnett)

“Holocaust Survivors Ruth Barnett MBE and Dorit Oliver-Wolff BEM spoke with Yet Again about why they feel the Genocide Amendment to the Trade Bill must be passed in this message to MPs.” https://t.co/ggHt31aSud
https://twitter.com/YetAgainUK/status/1351144312512393218?s=19

China Alarm – 26.1.2021 – STOP GENOCIDE TRADE (incl. 2 videos by Holocaust survivors), No. 6: Dorit Oliver-Wolff MBE, Holocaust survivor

https://www.facebook.com/112462576900252/posts/267694914710350/

GENERAL: Diverse information on the Uyghur situation at the moment:

China Alarm: Last newsletter ‘UyghurNews’ (January, 2021)

https://www.facebook.com/112462576900252/posts/263632491783259/

Tom van den Nieuwenhuijzen (Dutch MP) – 26.1.2021

MORE DUTCH MPs SPEAKING UP FOR UYGHURS

“Uit onderzoek van de Verenigde Staten blijkt dat in de regio Xjinjang, waar de Oeigoeren wonen, door China een genocide wordt gepleegd. Dat is nog erger dan de ergste berichten die we tot nu toe hebben gehoord. Ik wil van het Nederlandse Kabinet weten wat het Nederlandse standpunt is en of er nog aanvullend onderzoek nodig is. Stelt Nederland ook dat China bezig is met een genocide op het Oeigoeren volk? Daarom stelde ik samen met collega Bram van Ojik vragen aan demissionair minister Blok. De situatie van de Oeigoeren is schrijnend en hoe meer informatie ons bereikt hoe erger de situatie blijkt. Daarom moeten we heel kritisch zijn op handelsverdragen met China en de mensenrechtensituatie dient eerst te verbeteren. Nederlandse inwoners mogen niet (onbewust) meebetalen aan deze verschrikkelijke mensenrechtenschendingen.”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=238861207835027&id=100051334485085&sfnsn=mo

https://www.facebook.com/112462576900252/posts/267971634682678/

Zondag Met Lubach: Oeigoeren (2020): https://www.youtube.com/watch?v=4MnRC8_ux3Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *