Persbericht & uitnodiging:

Amstelveen, 10 september 2021

Laatste Hoorzittingen Oeigoeren Tribunaal 10 t/m 13 September

Oeigoerse Babymoorden:
Twee Chinese Massamoorden?

China Alarm ondersteunt Onderzoek Tribunaal naar Oeigoerse Genocide

AMSTELVEEN – Vandaag startte de laatste reeks publieke hoorzittingen van het Oeigoeren Tribunaal (1) in Londen. Zoals in juni jl. (2) zal het Volkstribunaal nu wederom gedurende vier dagen getuigenissen van deskundige getuigen [27] en feit getuigen [8] aanhoren. De tweede reeks hoorzittingen is tevens een gelegenheid, getuigen opnieuw te horen en aanvullende vragen te stellen. Het Tribunaal wordt voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC, eerder hoofdaanklager van Slobodan Milošević bij het Joegoslavië Tribunaal en voorzitter van het China Tribunaal (3) dat vorig jaar een alarmerend oordeel velde ten aanzien van de gedwongen orgaanroof. Van vrijdag 10 tot en met maandag 13 juni a.s., kunnen de hoorzittingen van 10 tot 14 uur en van 15 tot 19 uur online worden gevolgd (4). China Alarm nodigt u graag ertoe uit.

Zoals tijdens de eerste zittingen bleek, heeft het Oeigoeren Tribunaal ook nieuws te bieden dat door de Nederlandse media nog niet werd bericht. Naast de bijzonder waardevolle getuigenissen van de in Nederland levende Quelbinur Sidick en Omer Bekali (2), levert ook China Alarm kleine bijdragen aan het Tribunaal.

De Oeigoerse babymoorden waren na vermelding in internationale media in 2020 snel vergeten, reden waarom China Alarm informeerde, of de infanticides wel bij het Tribunaal waren aangedragen, wat niet het geval bleek te zijn. De oprichtster van China Alarm is ervan overtuigd dat het zeer waarschijnlijk om een verdere medische massamoord gaat, zoals ook het geval is bij de gedwongen orgaanroof waarvan vooral Falun Gong beoefenaars al ruim 22 jaar, maar secundair vooral ook Oeigoeren, het slachtoffer worden.

Zowel de babymoorden als het moorden voor organen wordt door Chinese artsen in Chinese ziekenhuizen uitgevoerd. In China bestaat de Hippocratische Eed niet waardoor onze medisch- ethische basis “primum non nocere” (“ten eerste, niet schaden!”) kan veranderen in “berokken eerst schade!” of zelfs in “pleeg een moord!”. Oeigoerse gewetensgevangenen en babies zijn slachtoffers van de Oeigoerse genocide, een fysieke genocide.

China Alarm richt zich vooral op de fysieke elementen van de Oeigoerse genocide, de moorden. Deze onderwerpen benoemt de Nederlandse media helaas niet. Wij berichtten begin 2020 al over grotere crematoria in Oost Turkestan, waarbij Oeigoeren zich niet laten cremeren. Onderzoeker Ethan Gutmann noemde tijdens zijn getuigenis in juni jl. onder meer een bijzonder groot crematorium dichtbij en tussen twee concentratiekampen in gebouwd (2.2). Rushan Abbas, directrice van de ‘Campaign for Uyghurs’ benoemde de crematoria onlangs tijdens een internationaal, wetenschappelijk congres over de genocide op Oeigoeren. (5). Het eerste crematorium werd langer dan drie jaar geleden in gebruik genomen. Gutmann’s onderzoek duidt erop dat jaarlijks minimaal 25.000 Oeigoeren het slachtoffer van China’s staatsgedreven orgaanroof worden.

China Alarm focust vooral op medische misdaden, zoals de gedwongen orgaanroof, de babymoorden en andere medische en medisch-ethische schendingen van de mensenrechten, gepleegd door de Chinese Communistische Partei oftewel de Chinese staat.

De babymoorden werden in juni door het Oeigoeren Tribunaal behandeld (6) en zullen morgen nogmaals aan bod komen (7). Op ons verzoek werd door het ‘Uyghur Information Center’ een lijst van alle ziekenhuizen in Oost Turkestan opgesteld (8) die wij na de eerste hoorzittingen bij het Tribunaal indienden.
Volgens de lijst zijn er 472 ziekenhuizen in Xinjiang die ook geboortebeperkende maatregelen, inclusief late abortussen (9), uitvoeren.

Indien de baby ondanks injectie alsnog levend wordt geboren, wordt de baby door injectie in het hoofd vermoord en overlijdt in het ziekenhuis of op weg naar huis. De ziekenhuizen op de lijst zouden allemaal taken rond bevallingen uitvoeren. Bovendien zijn er ook nog mobiele entiteiten die ook aan geboortepreventie doen.

“Shemsinur Abdighafur testified that about 15-20 babies were killed by doctors on a weekly basis in the hospital where she worked.”…
“Every week 15-20 infanticides in just one single hospital in East Turkestan means 780 to 1.040 babymurders in that hospital in one year.” … “The practice is structural, we know, and eventually if not seemingly, refers to another massmurder. Nearly as many murders as forced abortions are committed in the hospital, we learned from Mrs. Abdighafur.” (5.2.)

Nu wij weten dat er in 472 ziekenhuizen naast gedwongen abortussen en gedwongen sterilisaties ook babymoorden kunnen worden uitgevoerd, wordt het nog duidelijker dat het wel om een massamoord moet gaan.

Op het nippertje diende China Alarm afgelopen woensdag de net verschenen publicatie van Follow The Money bij het Oeigoeren Tribunaal in. Het betreft medisch-ethisch grensoverschrijdend gedrag door Chinese wetenschappers gelieerd aan de Erasmus Universiteit. Oeigoers DNA werd ten behoeve van twee studies zonder voldoende bewijs van ‘informed consent’ gebruikt. Twee wetenschappelijke tijdschriften trokken hun publicaties terug (10). De Raad nam met interesse kennis van de zaak en registreerde haar in de database van het Tribunaal. Later zal een oordeel geveld worden met betrekking tot mogelijke beoordeling.

China Alarm acht het van groot belang, de belofte “Nooit meer!” in daden om te zetten. Het gaat om het tonen van empathie, medemenselijkheid en geweten, om het plaatsen van “mensen boven handel” en om uitsluiting van compliciteit. Het kabinet Rutte ziet dat helaas anders. Hart en geweten ontbreken. In een sociale, democratische rechtsstaat moet dat anders. Nederlandse burgers zouden via een opiniepeiling moeten kunnen aangeven wat zij willen: financieel profiteren van veel goedkope, inferieure producten uit China, of kiezen voor normen en waarden en medeplichtigheid aan dwangarbeid en genocide uitsluiten? In diverse landen, waaronder Canada, koos een grote meerderheid voor meer afstand van China (11). China Alarm is van mening dat de meeste Nederlanders een soortgelijke keuze zouden maken. De meeste kozen nooit voor Rutte’s China strategie die ons verstrengelt in medeplichtigheid aan de meest ernstige mensenrechtenschendingen.

_______

REFERENTIES:

(1) Het Oeigoeren Tribunaal / Uyghur Tribunal:
https://uyghurtribunal.com/

(2) Getuigenverklaringen van de hoorzittingen van juni 2021
1. Schriftelijke verklaringen:
:https://uyghurtribunal.com/statements/
2. Mondelinge verklaringen ter zitting (video):
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352689589544215&id=112462576900252

(3) Oordeel China Tribunaal, maart 2020:
https://chinatribunal.com/

(4) De live uitzendingen kunnen via het Twitter account (@tribunaluyghur) of via het YouTube kanaal van het ‘Uyghur Tribunal’ worden gevolgd.

(5) Lezing van Rushan Abbas gehouden op 3 september jl. aan de Universiteit van Newcastle op de conferentie “Xinjiang Crisis: Genocide, Crimes Against Humanity, Justice!”: https://www.facebook.com/112462576900252/posts/411990376947469/

(6) Bijzonder interessant getuigenis van de gespecialiseerde verpleegkundige, mw. Shemsinur Abdighafur, van 5 juni 2021:
1. Schriftelijk getuigenis:
https://uyghurtribunal.com/statements/
2. Getuigenverklaring ter zitting (video, 9u, 38m), zie 1e helft:
https://youtu.be/AWCwLvUIV0g
Foto getuigenverklaring mw. Abdighafur:
https://www.facebook.com/112462576900252/posts/414977373315436/
China Alarm publiceert sinds augustus 2020 regelmatig over de Oeigoerse babymoorden. Zie b.v:
“BABYMURDERS,
FORCED ABORTIONS AND FORCED STERILIZATIONS –
VIOLENCE AGAINST UYGHUR WOMEN:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350775756402265&id=112462576900252

(7) Overzicht getuigenverklaringen (10 t/m 13 september):
1. De Oeigoerse babymoorden/gedwongen abortussen zullen op zaterdag, 11 september a.s. van 10 tot 14 uur aan bod komen.
Aangezien het bij de babymoorden om vooral late abortussen gaat die, beoogd of onbeoogd, niet succesvol zijn verlopen, kiest het Tribunaal blijkbaar voor rangschikking onder de term “gedwongen abortussen”:
“Fact Witness: The witness is a qualified nurse who worked for more than a year in a hospital in Hotan, in the maternity unit, focusing on abortions. She testified to the forced abortions of Uyghur women. She also later conducted secret removals of IUDs on Uyghur women.”
2. De hoorzittingen van 10 september 2021 kunt u hier alsnog luisteren:
https://youtu.be/aHC2tXt8jEY

(8) Uyghur Information Center (UIC):
https://www.uyghurinfo.org/en/
Lijst van alle ziekenhuizen van Oost Turkestan, op verzoek van China Alarm via het UIC opgesteld. Taal: Chinees. De lijst is uiteraard in ons bezit.

(9) “Zeer late abortussen”: Uitgevoerd gedurende de 8e en 9e maand van de zwangerschap.

(10) Follow The Money, 8.9.2021
“Omstreden studies van Erasmus MC-onderzoeker met dna Oeigoeren worden teruggetrokken”
https://www.ftm.nl/artikelen/omstreden-studies-erasmus-dna-oeigoeren-ingetrokken

(11) “Canadians refuse improved Relations With China: Poll”
https://www.bignewsnetwork.com/news/268136667/canadians-refuse-improved-relations-with-china-poll

Zie aub ook:

China Alarm – 5.6.2021
“BABYMURDERS,
FORCED ABORTIONS AND FORCED STERILIZATIONS –
VIOLENCE AGAINST UYGHUR WOMEN: The Chinese war against Uyghurs fought on the battleground called “womb””
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350775756402265&id=112462576900252

NOTA BENE:

De volgende pagina zal binnenkort nog worden aangevuld met verdere informatie over de orgaanroof van Oeigoeren en de Oeigoerse babymoorden:
https://www.facebook.com/112462576900252/posts/414977373315436/

Zie ook onze recente publicatie over de hoorzittingen van het Oeigoeren Tribunaal:
www.chinaalarm.nl

Dit persbericht werd onder meer hier gepubliceerd:

🇳🇱
https://www.facebook.com/112462576900252/posts/415492386597268/

🇬🇧
https://www.facebook.com/112462576900252/posts/415968756549631/

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Contactpersoon:

T. Zondervan,
oprichtster ⁣

China Alarm
Advocacy for & information about
Human Rights in China

Belangenbehartiging voor & informatie over
Mensenrechten in China

Contact:
WEBSITE: www.chinaalarm.nl
FACEBOOK: https://www.facebook.com/China-Alarm-112462576900252/
TWITTER: @AlarmChina
INSTAGRAM: chinaalarm_
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCB4PnkZ5EIgy3SdoRsshY0A
EMAIL: info@chinaalarm.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *