PERSBERICHT: Wereldtop ‘Bestrijding en preventie van gedwongen orgaanroof

PERSBERICHT

CHINA ALARM

Amstelveen, 24 september 2021

Wereldtop ‘Bestrijding en preventie van gedwongen orgaanroof’

Stilzwijgen en zelfcensuur door de media inzake misdaden van gedwongen orgaanroof

AMSTELVEEN – China Alarm nodigt u voor de ‘Wereldtop over bestrijding en preventie van gedwongen orgaanroof’ (1) uit die door vijf internationale, niet-gouvernementele organisaties, waaronder de artsenorganisatie DAFOH, wordt georganiseerd. Zij zetten zich voor bestrijding en preventie van de orgaanroof in alsmede voor bevordering van medische ethiek en fundamentele mensenrechten (2). Genoemde organisaties
zijn gealarmeerd door onafhankelijke onderzoeken die onder andere door het China Tribunaal (3), deskundigen en rapporteurs van de Verenigde Naties werden uitgevoerd. VN rapporteurs meldden medio juni dat zij over de ontvangen rapporten “extreem gealarmeerd” zijn (4). De organisatoren van de wereldtop willen het roven van organen van levende gewetensgevangenen, Falun Gong beoefenaars, Oeigoeren, Tibetanen, moslims en christenen in China, stoppen. Zij kondigden tevens de lancering van een declaratie op 26 september a.s. aan.

De top brengt 35 deskundigen op het gebied van geneeskunde, recht, overheid en media uit 19 landen bij elkaar om de waarheid over transplantatiemisdrijven te ontmaskeren en om te bespreken, hoe de wereldgemeenschap ze kan stoppen. De eerste sessie werd door 60.000 mensen wereldwijd gevolgd. Het onderwerp van vrijdag, 24 september, is van bijzonder interesse voor de media. Sessie vier gaat namelijk over de relatie tussen media en orgaanroof (5).

Gedwongen orgaanroof is een onethische, illegale maar bijzonder winstgevende praktijk waarbij vitale organen  zonder toestemming van gezonde, jonge en onschuldige mensen worden geroofd. De organen worden aan patiënten die een transplantatie behoeven, verkocht.

Al langer dan twee decennia mobiliseert de Chinese Communistische Partij (CCP) het hele Chinese staatsapparaat om geld met de lichamen van ongewenste Chinese burgers, gelovigen en dissidenten, te verdienen. Medische specialisten verworden hierdoor tot beulen. De voornaamste slachtoffers van dit misdrijf zijn gewetensgevangenen die Falun Gong beoefenen (6). Zij worden op bestelling voor hun organen vermoord.

De wereldtop inzake gedwongen orgaanroof is een serie van zes webinars die laat zien, hoe de orgaanroof alle aspecten van de samenleving beïnvloedt. De Eed van Hippocrates, geen kwaad te doen, werd opgeofferd voor winst, carrière en politieke doelen. Nieuwsmedia hebben veelal gefaald, regelmatig en naar waarheid over deze gruweldaad te berichten, zijn gezwicht voor de druk van de CCP en hebben betaalde propaganda gepubliceerd. Wereldwijd worden samenlevingen in onwetendheid gehouden over de gevaren om medeplichtig te worden. De advocatuur wordt opgeroepen, een einde te maken aan deze ontoelaatbare misdaad tegen de menselijkheid.

De vierde sessie vadaag gaat in op hoe journalisten met persvrijheid, censuur en onderdrukking van informatie omgaan. Het falen van de reguliere media om verslag uit te brengen over de orgaanroof in China heeft negatieve invloed op de verspreiding van informatie en kennis onder het publiek en op de geloofwaardigheid van onderzoek naar deze buitengewoon ernstige schending van de mensenrechten. Tijdens de eerste webinar werd bekend dat slechts 5 tot 10 procent van alle burgers bekend zijn met deze massamoord.

_______

REFERENTIES:

(1) World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting
(17 t/m 26 september 2021,6 sessies): https://worldsummitcpfoh.info/

De sessies 1 t/m 3 van 17, 18 en 19 september jl. kunt u hier nog terugzien:
https://www.facebook.com/112462576900252/posts/423181305828376/

(2) De vijf NGO’s die als mede-gastheren optreden (zie (1), zijn:
– Doctors Against Forced Organ Harvesting, #DAFOH (*), VS,
– #CAP Freedom of Conscience, Frankrijk,
– Taiwan Association for International Care of Organ Transplants, #TAICOT, Taiwan,
– Korea Association for Ethical Organ Transplants, #KAEOT, Zuid-Korea en
– Transplant Tourism Research Association, #TTRA, Japan.

(*) DAFOH is een toonaangevende NGO op het gebied van medische ethiek.
Meer informatie over DAFOH en haar oprichter en directeur, Dr. Torsten Trey:
https://www.facebook.com/112462576900252/posts/424978282315345/

(3) Oordeel China Tribunaal, maart 2020:
https://chinatribunal.com/

(4) ‘China: UN human rights experts alarmed by ‘organ harvesting’ allegations’:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27167

(5) Vrijdag, 24 september 2021, 14 – 16.30 uur
‘Silence and self-censorship by the media regarding forced organ harvesting crimes’,
Meer informatie en registratie:
https://www.bigmarker.com/Dafoh/Silence-and-self-censorship-by-the-media-regarding-forced-organ-harvesting-crimes

(6) FALUN GONG oftewel FALUN DAFA is en traditionele, Chinese zelf-cultivatie methode. Het verbetert het lichamelijke en geestelijke welzijn door meditatie oefeningen en ontwikkelt iemands karakter volgens de principes Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid.

_______

NOTA BENE:

A) Dit persbericht werd onder meer hier gepubliceerd:
1) https://www.facebook.com/112462576900252/posts/424987455647761/
2)
www.chinaalarm.nl

B) Speciaal evenement:
Falun Dafa Parade Amsterdam op zaterdag, 25.9.2021 (3 optredens):
https://www.facebook.com/112462576900252/posts/424535435692963/

C) Persberichten van China Alarm van 2021:

– Persbericht van 26.1.2021:

Holocaust Herdenking en Genocides op Oeigoeren en Falun Gong:

Herdenk en Kom in Actie!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268271771319331&id=112462576900252

– Persbericht van 23.2.2021:

Vietnam Democracy Center 1 van de 117 organisaties die aandacht vragen voor de praktijk van gedwongen orgaanroof

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=284346969711811&id=112462576900252

– Persbericht van 9. 9.2021:

Laatste Hoorzittingen Oeigoeren Tribunaal 10 t/m 13 September

Oeigoerse Babymoorden:
Twee Chinese Massamoorden?
China Alarm ondersteunt Onderzoek Tribunaal naar Oeigoerse Genocide

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=415492386597268&id=112462576900252

_______

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Contactpersoon:
T. Zondervan, oprichtster

China Alarm

Advocacy for & information about
Human Rights in China

Belangenbehartiging voor & informatie over
Mensenrechten in China

Contact:

WEBSITE: www.chinaalarm.nl
FACEBOOK: https://www.facebook.com/China-Alarm-112462576900252/
TWITTER: @AlarmChina
INSTAGRAM: chinaalarm_
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCB4PnkZ5EIgy3SdoRsshY0A
EMAIL: info@chinaalarm.nl
PHONE: +31 – 6 – ******

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *