PRESSRELEASE

PRESSRELEASE: European Vaccines – Medical Ethics and Human Rights in China 19.12.2020 ETHICS AROUND VACCINE TRIALS European Vaccines – Medical Ethics and Human Rights in China AMSTELVEEN – On December … Read More

PERSBERICHT: Europese Vaccins – Medische Ethiek en Mensenrechten in China

PERSBERICHT China Alarm  ETHIEK ROND VACCIN TRIALS Europese Vaccins – Medische Ethiek en Mensenrechten in China AMSTELVEEN – Op 18 december jl. ontving het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) een dringend … Read More