PERSBERICHT: Europese Vaccins – Medische Ethiek en Mensenrechten in China

PERSBERICHT

China Alarm 

ETHIEK ROND VACCIN TRIALS

Europese Vaccins – Medische Ethiek en Mensenrechten in China

AMSTELVEEN – Op 18 december jl. ontving het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) een dringend verzoek van China Alarm, CIPFG-Nederland en het Institute to Research the Crimes of Communism (IRCC). Dit, in verband met de aanstaande maandag verwachte goedkeuring van het eerste vaccin tegen Covid-19 voor Europa door EMA. Het verzoek om opschorting van de goedkeuring wegens ernstige medisch-ethische zorgen en bezorgdheid over mogelijke ernstige mensenrechtenschendingen is gericht aan de heer Harald Enzmann, voorzitter van het ‘Comité voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik’ (CHMP).

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is het eerste van zes vaccins die Europa koos ter bescherming van haar burgers tegen Covid-19. Echter, volgens de ondertekenaars van het verzoek is er reden tot zorg wat betreft drie van de zes farmaceutische bedrijven die de vaccins voor Europa zullen leveren. Het gaat om ernstige zorgen op het gebied van de medische ethiek en de mensenrechten in China.

De ondertekenaars van de brief aan het agentschap zijn bezorgd over de wijze van testen en productie door Pfizer-BioNTech, AstraZeneca en Sanofi. Zij voelen de behoefte, EMA te waarschuwen en verzoeken om eerst medisch ethische en mensenrechtenschendingen te onderzoeken en uit te sluiten. De enige manier om medisch ethisch zuiver te handelen voor farmaceutische bedrijven is om alle samenwerking met China te stoppen: de trials, de productie van vaccins en verdere samenwerking.

“Wij zijn van mening dat het essentieel is dat Europa er alles aan doet om medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door de Chinese regering / de Chinese Communistische Partij (CCP) te voorkomen.”

De eerste zorg van de drie organisaties die zich inzetten voor verbetering van de mensenrechten in China is dat de vaccins mogellijk zonder instemming op Oeigoeren in China zijn getest. Hun tweede zorg is dat er een medische genocide in China gaande is.

Verschillende farmaceutische bedrijven, zoals Pfizer en Sanofi, werken indirect samen met het Chinese regime door anti-afstotingsmedicijnen aan China te verkopen waardoor orgaanroof kan worden gepleegd op levende gewetensgevangenen, bovenal Falun Gong beoefenaars en Oeigoeren, een massamoord en “misdaad tegen de menselijkheid” zoals in de uitspraak van het China Tribunaal verwoord.

Zeven landen hebben al wetten tegen orgaantoerisme ingevoerd, een thema dat binnenkort ook op de Nederlandse politieke agenda staat. De straf in België is een gevangenisstraf van  maximaal 20 jaar.

Bijlage (hieronder):

Brief aan EMA van China Alarm, CIPFG-Nederland en het Institute to Research the Crimes of Communism (IRCC) van 18 december 2020:

https://www.facebook.com/112462576900252/posts/243393010473874/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *