PRESSRELEASE 7.9.2020 – International Webinar ‘Forced Organ Harvesting in China: Facts & Myths’ September 9, 2020

PERSBERICHT

CHINA ALARM  

Internationaal Webinar ‘Gedwongen Orgaanroof in China: Feiten en Fabels’

Zeven Experts inzake Orgaanroof in China spreken op ‘Nederlandse Bodem’

                                                                                                                                                                                                        Amstelveen, 7 september 2020

AMSTELVEEN – Op woensdag 9 september a.s. organiseert het Nederlandse initiatief China Alarm samen met de Britse stichting Uyghur Christian Society in het bijzonder voor Kamerleden en diverse ministers een internationaal online event met de titel ‘LIFE UNDER THE CCP IN CHINA – Forced Organ Harvesting: Facts and Myths’ (1). Ons online event gaat dus over de gedwongen, staats-gedreven orgaanroof in de Volksrepubliek China. Hierbij worden met name gewetensgevangenen, in het bijzonder Falun Gong beoefenaars (2), maar gedurende de afgelopen jaren ook steeds meer Oeigoeren, op grote schaal en gruwelijke wijze vermoord. Daarom wordt deze barbaarse praktijk ook ‘Live Organ Harvesting’ genoemd. Het gaat vooral om onschuldige, gezonde en veelal jonge mensen die in China omwille van hun geloof en/of etniciteit op extreme wijze worden vervolgd en ten behoeve van organen en profijt door de Chinese Communistische Partij (CCP), en dus de Chinese regering, als het ware worden geslacht. Opdracht tot uitroeiing van de Falung Gong beweging gaf de voormalig Chinese leider Jiang Zemin. Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) die zich in sterke mate voor dit thema inzet, zal het online event bijwonen. Zijn collega, Lilianne Ploumen (PvdA), laat zich door een beleidsmedewerker vertegenwoordigen.

Ons internationaal webinar zal van 19 tot 21.30 uur plaatsvinden en is te volgen via het YouTube kanaal van China Alarm (3). Aan het einde is een half uur gereserveerd voor Q&A. De organisatoren, Dr. Enver Tohti en Tanja Zondervan (4), hebben zeven deskundigen uit vijf landen uitgenodigd, hun waardevolle kennis inzake de orgaanroof in China met het Nederlandse en internationale publiek te delen. De sprekers behoren tot de meest deskundige op dit gebied.

De meeste experts hebben een medische of juridische achtergrond. Twee van hen zijn Oeigoeren. De volgende deskundigen zullen spreken: Internationaal mensenrechtenadvocaat DAVID MATAS (Canada) evenals advocaat en voormalig staatssecretaris Hon. DAVID KILGOUR (Canada), de medisch deskundigen Prof. Dr. HUIGE LI, farmacoloog (Duitsland), Dr. YOSHIHIDE OGAWA, transplantatie chirurg (Japan) en Dr. ENVER TOHTI, voormalig chirurg in Xinjiang, (VK). Vanuit de Verenigde Staten dragen onderzoeksjournalist ETHAN GUTMANN en belangenbehartiger voor de mensenrechten van de Oeigoeren evenals adviseur van het World Uyghur Congress (WUC), Dr. ERKIN SIDICK, aan de webinar bij (5).

Vier van de sprekers zijn verbonden aan de internationale NGO ‘International Coalition to End Transplant Abuse in China’ (ETAC) waarbij drie van hen tot de oprichters behoren. ETAC is de organisatie die ervoor zorgde dat een volkstribunaal werd opgericht dat de orgaanroof in China onderzocht, het zo genaamde ‘China Tribunaal’, een onafhankelijk tribunaal over gedwongen orgaanroof bij gewetensgevangenen in China, dat op 1 maart jl. een vernietigend oordeel verkondigde (6). Het volkstribunaal werd voorgezeten door de prominente mensenrechten advocaat Sir Geoffrey Nice QC, hoofdaanklager bij het Joegoslavië Tribunaal. Enkele dagen geleden kondigde hij de oprichting van het ‘Uyghur Tribunal’ aan.

Wij hopen door middel van dit online event meer bekendheid te geven aan deze uitzonderlijk gruwelijke misdaad tegen de menselijkheid die al vele jaren onder gebrek aan aandacht lijdt, zowel binnen de politiek als binnen de media. Indien de orgaanroof niet lijdt onder aandachtstekort, ondervindt het onderwerp soms schade door publicatie van onjuistheden . Op 17 juni jl. gebeurde dit door een brief van Minister Stef Blok aan Tweede Kamerleden van de commissie BZ waarin hij feitelijk onjuist stelde “Het betreft in China meestal organen van postmortale donoren.” (7) zoals China Alarm in het persbericht van 22 juni 2020 meldde (8). Dit, waarbij het juist bovenal om massamoord, medische genocide, gaat.

Minister Blok heeft de onjuistheid nog niet gecorrigeerd en naar ons weten is hij na meer dan twee maanden zijn belofte aan Kamerleden nog niet nagekomen, hen alsnog te informeren waarop het door hem gestelde is gebaseerd. Uit recente correspondentie met het ministerie van BZ, en eerder met het ministerie van VWS, bleek een groot gebrek aan kennis betreffend dit onderwerp (9). De mededeling van het ministerie, dat men met ETAC in contact is en over de uitspraak van het China Tribunaal beschikt, samen met het eerder genoemde, maakte dat China Alarm het nodig achtte, de alarmbel te luiden en actie te ondernemen.

Immers, dit najaar zullen de ministers Blok, De Jonge en Grapperhaus Kamerleden inzake de orgaanroof in China voorlichten (7). Mevrouw Zondervan vraagt zich af: “Nu het ministerie van VWS vorig jaar schreef  “zich de orgaanroof in China niet voor te kunnen stellen” en de minister van BZ het bovenal over karkassen in plaats van over in leven zijnde mensen heeft die overlijden door van vitale organen te worden beroofd… wat zal de reactie van de minister van Justitie daarop zijn? Hij zal op basis van wat zijn collegae stellen wel niet snel ertoe overgaan, orgaantoerisme strafbaar te stellen.”  Zowel China Alarm als de Uyghur Christian Society zijn zeer bezorgd dat de Nederlandse regering zich weer, zoals al 14 jaar lang, van alle verantwoordelijkheid wil ontdoen. Dit, blijkbaar omwille van prevalentie van handel boven mensenrechten én mensenlevens. Elk jaar worden in China circa 85.000 tot 115.000 (10) gewetensgevangenen voor hun organen vermoord.

Nederland dient eindelijk de door het Europese Parlement en de Europese Raad (11) al jaren gevraagde ratificaties te ondertekenen, de orgaanroof publiekelijk te veroordelen en Nederlandse burgers te informeren. Alleen door burgers te informeren kunnen zij ervoor worden beschermd, ongewild en onbewust medeplichtig te worden aan één of meer moorden. De Nederlandse regering dient al het mogelijke te doen om te voorkomen dat haar burgers deel kunnen uitmaken van deze misdaad tegen de menselijkheid. Daarnaast dient de overheid eigen medeplichtigheid uit te sluiten. De strafmaat van de per 1 juli 2019 in België ingevoerde wet tegen orgaantoerisme bedraagt tot 20 jaar celstraf. In Nederland daarentegen reduceert een minister slachtoffers van moord tot “postmortem donoren” en veegt daarmee in feite een massamoord van meer dan 21 jaar duur en honderdduizenden slachtoffers onder het tapijt. Dit past niet bij de normen en waarden die de gemiddelde Nederlander hanteert en die burgers van de regering mogen verwachten. Je hoeft geen Christen te zijn om je tegen medische genocide uit te spreken.

Ons webinar heeft tot doel vooral de politiek maar ook de media en het medische veld, naast burgers, correct over dit onderwerp te informeren. De organisatoren hopen hiermee op constructieve wijze bij te dragen aan de besluitvorming van parlement en regering in de nabije toekomst. De tijd van wegkijken en ontkennen is voorbij. Politieke besluiten moeten gebaseerd zijn op feiten, niet op fabels, wishful thinking of het Chinese narratief.

De organisatoren van dit online event hebben de ministers van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport evenals Justitie en Veiligheid en alle leden van de vaste Kamercommissies uitgenodigd en hopen hun interesse voor dit zeer urgente probleem te hebben gewekt. Het ministerie van BZ liet weten, niet aan ons webinar deel te nemen.

Referenties:

(1) LIFE UNDER THE CCP IN CHINA – Forced Organ Harvesting: Facts and Myths’: ‘Leven onder de Chinese Communistische Partij in China – Gedwongen Orgaanroof: Feiten en Fabels’. Aankondigingen o.a. op: www.chinaalarm.nl

(2) Falun Gong, ook Falun Dafa genoemd, is een uit China afkomstige, spirituele zelfdiscipline, één van de vormen van Qi gong, die in 1992 werd geïntroduceerd. Doel van het beoefenen van Falun Gong is het cultiveren van lichaam en geest. Falun Gong beschouwt waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid als hoogste, leidinggevende principes. De beweging had omstreeks 1999 70 á 100 miljoen beoefenaars in China waardoor de Communistische Partij zich bedreigd voelde en besloot, de eerder door de Partij juist gesteunde beweging, uit te roeien.

(3) Link naar het YouTube kanaal van China Alarm: https://www.youtube.com/channel/UCB4PnkZ5EIgy3SdoRsshY0A

(4) Zie bijlage 1: Tanja Zondervan (China Alarm) & Dr. Enver Tohti (Uyghur Christian Society).

(5) Lijst van sprekers inclusief titel presentatie:

  • Enver Tohti (UK):  Former Surgeon from Xinjiang, China. Member of the International Advisory Committee, ETAC & Founder of the Uyghur Christian Society. – “The Mega Human Laboratory on Earth”

Yoshihide Ogawa (Japan) MD, PhD: Urologist & Transplant Surgeon. Emeritus Professor, University of Ryukyus. – “Transplant Tourism from Japan: Review and a Single Center Experience”

  • Dr. Huige Li (Germany): Professor of Pharmacology, Johannes Gutenberg University Medical Center, Mainz & Researcher at the China Organ Harvest Research Center (COHRC). – “The Definitions and Examples of “Live Organ Harvesting””
  • David Matas (Canada): International Human Rights Lawyer & Co-Founder and member International Advisory Committee, ETAC. – “The Evolution of Organ Transplant Abuse in China”
  • David Kilgour (Canada): Lawyer & Former MP and Secretary of State for Asia-Pacific. Co-Founder & member, International Advisory Committee, ETAC. 
  • Ethan Gutmann (U.S.): Investigative journalist. Co-Founder, ‘International Coalition To End Transplant Abuse in China’ (ETAC). – “Forced Live Organ Harvesting and Western Complicity”
  • Erkin Sidick (U.S.): Senior Optical Engineer, NASA. Senior Advisor to the World Uyghur Congress (WUC), Founder of the Uyghur Projects Foundation & Uyghur Human Rights Advocate. – “’Halal Organs’: China’s Living Organ Bank”

(6) Final Judgement van het CHINA TRIBUNAAL:

https://chinatribunal.com/

(7) 2020Z11312 Brief regering d.d. 17 juni 2020 – S.A. Blok, minister van
Buitenlandse Zaken, 
Beantwoording vragen commissie over mensenrechten
China (Kamerstuk 35207-32). De onjuiste verklaring treft u aan in antwoord nr. 61, laatste zin.
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=248d949b-bbbb-41cf-beaa-cd209d95b0e5&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20mensenrechten%20China%20%28Kamerstuk%2035207-32%29.docx

(8) Persbericht China Alarm, 22 juni 2020:

Minister Blok gaf onjuist antwoord aan Kamerleden: “Postmortale Donoren” moet zijn “ Levende Gewetensgevangenen Beroofd van hun Organen

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=180864126726763&id=112462576900252

Mogelijk eveneens van interesse:

Persbericht China Alarm, 17.12.2019: ‘Bijna 100 Kamervragen aan minister Blok; MENSENRECHTEN CHINA: Orgaanroof en het DNA van miljoenen Oeigoeren’:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119409699538873&id=112462576900252

(9) Aanvulling: Mevrouw Zondervan, oprichtster van China Alarm, is ervan overtuigd dat het door minister Blok verwoorde wishful thinking op het Chinese narratief is gebaseerd. Professionele organisaties zoals ETAC en het China Tribunaal zijn immers juist in het leven geroepen omwille van het feit dat het bij de orgaanroof in China vooral om massamoord gaat en niet om het oogsten van organen van levenloze lichamen die door een natuurlijke doodsoorzaak voor orgaandonatie beschikbaar kwamen.

(10) Het eerder bekende aantal slachtoffers hield jaarlijks “60.000 tot 90.000” moorden in waarbij het voornamelijk om Falun Gong beoefenaars gaat. Sinds het recente onderzoek van Ethan Gutmann eind 2019 in Kazachstan blijken minimaal 25.000 orgaanroven van Oeigoeren bij het eerdere getal te moeten worden opgeteld.

(11) De Resolutie van het Europees Parlement over orgaanhandel in China (2013/2981(RSP)), punt H3:  

 “Het Europese Parlement roept de EU en de lidstaten op de kwestie van orgaanverwijdering in China op de agenda te plaatsen; beveelt de Unie en de lidstaten aan misbruik op het gebied van orgaantransplantatie in China publiekelijk te veroordelen en de aandacht van hun naar China reizende burgers op dit vraagstuk te vestigen; dringt aan op een grondig en transparant onderzoek door de EU naar de praktijken op het gebied van orgaantransplantatie in China en op vervolging van degenen die in dergelijke onethische praktijken te zijn verwikkeld”: 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2013-0562+0+DOC+PDF+V0//NL

Bijlagen:  zie a.u.b. bijgevoegd WORD document

Bijlage 1: Over de organisatoren van het online event: Enver Tohti en Tanja Zondervan.

Bijlage 2: Bewijsvoering onjuistheid uitspraak minister Blok betreffend “postmortale donoren” zoals ook bij het ministerie van BZ ingediend.

Bijlage 3: E-mail dd. 4.9.2020 – Uitnodiging Commissie JenV, Tweede Kamer (als voorbeeld van de diverse uitnodigingen verzonden. De uitnodiging aan Kamerleden is omvattender dan die aan de ministers)

NB: Dit persbericht werd gepubliceerd op de FB pagina van China Alarm:

https://www.facebook.com/112462576900252/posts/202318601247982/

Via the link above you also find the content of the mentioned attachments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *