PETITION ‘STOP the (cultural) genocide of Uyghurs!’

♥️   Very special  ♥️

Politieke jongerenorganisaties PerspectieF, CDJA, JS, JD, DWARS, SGPJ, JOVD, PINK! en Oppositie – 28.8.2020

PETITION for Uyghurs: PLEASE SIGN!

🇳🇱 Stop de (culturele) genocide van de Oeigoeren!

🇬🇧 Stop the (cultural) genocide of Uyghurs!

🇳🇱 Politieke Jongerenorganisaties Strijden Voor Oeigoeren “De Tijd Van Wegkijken Is Voorbij!”

🇬🇧 Dutch Political Youth Organizations Fight For Uyghurs “The Time To Look Away Is Over!”

— ♥️ This is a brilliant, powerful action by Dutch Political Youth Organizations! A huge THANK YOU! to all parties involved! China Alarm fully agrees, also with the request made to the European Parliament! ♥️–

“Het is een wereld die wij vooral uit de geschiedenisboeken kennen. Uit de verhalen van onze grootouders. In de twintigste eeuw kreeg radicaal onrecht een verschrikkelijk gezicht: dat van een systematisch onderdrukkend staatsapparaat. Overheden zetten mensen apart omdat zij bij het ‘verkeerde volk’ hoorden. Omdat zij een andere culturele achtergrond hadden. Omdat zij de ‘verkeerde religie’ aanhingen. En de daders? Die konden schuilen achter hun orders en bevelen. Het was aan de rest van de wereld om dit niet te negeren, om niet weg te kijken.

Maar het is helaas ook een verhaal van nu. Filmpjes tonen Oeigoeren met kaalgeschoren hoofden, bijeengedreven als schapen voor transport. De verschrikkingen die de Chinese overheid de Oeigoerse moslim minderheid lijkt aan te doen, dringen steeds zichtbaarder tot de rest van de wereld door. Toch keek het Westen vaak weg, bang om haar economische belangen te schaden. Maar de verhalen over geboortecontrole, dwangarbeid, indoctrinatie en andere gruwelijke vormen van (culturele) genocide blijven zich opstapelen.

Hoeveel meer verhalen moeten wij horen voordat de economische belangen niet langer zwaarder wegen dan onze solidariteit met deze medemensen in nood? Daarom roepen wij politici, regeringsleiders en anderen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun invloed aan te wenden om een ommekeer te brengen in deze situatie:

• #NederlandseBedrijven, onderzoek of jouw bedrijf profiteert van Oeigoerse slavenarbeid en zo ja, maak daar dan een einde aan;

• Minister, spreek samen met andere EU-lidstaten China aan op de mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren, bijvoorbeeld bij de EU-top in Leipzig dit najaar;

• Regering, onderzoek of er voldoende aanleiding is om China aan te klagen bij het Internationaal Gerechtshof om de mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren;

• Europees Parlement, roep op tot opschorten van de onderhandelingen over het EU China Comprehensive Agreement on investment zolang China mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren begaat;

• TweedeKamer, leg Magnitsky sancties op aan betrokkenen bij mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren;

• Tweede Kamer, zie erop toe dat de afweging tussen economische belangen en mensenrechten onderwerp blijft van het parlementaire debat teneinde Nederlandse betrokkenheid in mensenrechtenschendingen te voorkomen.

De tijd van wegkijken is voorbij!”

#NietWegkijken !

🚩Please sign this PETITION here:

https://www.petities.com/niet_wegkijken?uv=27619826&utm_source=fb_share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *